Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Martin Mijtens d.a.
Fredrik av Hessen

ID: 68643

Martin Mijtens d.a. Fredrik av Hessen
Go Back!Martin Mijtens d.a. Fredrik av Hessen


Go Back!


 

Martin Mijtens d.a.

Martin Mijtens d.ä., Martin Meytens, Martin Mytens, född 1648 i Haag, Holland, död 1736 i Stockholm och begravd i Maria Kyrkan, nederländsk konstnär. Far till Martin Mijtens d.y. och son till porträttmålaren Isaac Mijtens. Mijtens kom till Stockholm före eller under år 1677 och fann där ett så tacksamt fält för sin konst, att han beslöt stanna och 1681 satte han bo. Av hans första verk finns prov i Vibyholms och andra samlingar. De visar, att han hade en fin pensel, behaglig, varm, fastän tunn färg samt livlig och karakteristisk uppfattning av de skildrade. Med sina gråaktiga fonder, de ofta gulbruna draperierna och den enkla, naiva framställningen bildar Mijtens vid denna tid en bestämd motsats till David Klöcker Ehrenstrahl. Men dennes anseende och den gunst hans målningssätt vunnit var så stora, att även Mijtens måste böja sig. Så småningom blir hans bilder något anspråksfullare och djärvare, åtbörder och minspel kraftigare, bisakerna rikare, tonen i det hela mer högstämd, utan att personligheten försummas eller återgivningen av hudfärg överger den varma, åt gult dragande hållningen. Många bilder från denna hans andra period, som ungefär omfattar åren 1685- 1700, finns på Skoklosters slott, där Nils Bielke och hans grevinna, Eva Horn (i landskap), hör till mästarens bästa målningar, och på Vibyholm, i Uppsala (professor Schwedes porträtt i Uppsala museum och Olof Rudbeck d.ä.:s förträffliga bild, 1696, i medicinska fakultetens sessionsrum), i Hammers samling och på inte så få andra ställen. Konstnärens vana att högst sällan signera har gjort, att bilderna från dessa år ofta har blandats ihop med Ehrenstrahls och gått under den senares namn. Säkra skiljetecken är emellertid draperierna, som hos Mijtens saknar stil och ofta verkar tämligen slappt tecknade, och även det livligare åtbördsspelet. Man vet, att Mijtens, trots sin medtävlares anseende, var mycket eftersökt som porträttmålare och samlade förmögenhet på sin konst, så att han kunde bl.a. förvärva ett ej obetydligt konstgalleri. Han var även alltifrån 1692 och ganska länge kyrkoråd i den lilla holländska församlingen i Stockholm. 1697 och 1701 företog han resor till hembygden, den förra gången åtföljd av sin unge lärjunge Lucas von Breda. Utom denne ej obetydande konstnär utbildade Mijtens även sin son , som under det i Tyskland antagna namnet van Meytens berömde målaren (se denne), samt G. de Mar??es och möjligen flera. Man kan säga att omkring år 1700 vidtog Mijtens tredje maner. Karnationen får en dragning åt rött, som slutligen blir nästan stötande (t. ex. i Fabritius och prins Alexander av Georgiens porträtt på Gripsholms slott), teckningen vårdslösas mer, och de granna röda eller djupblå draperierna är stillösare och hårdare målade än förr. Dock lever ännu inte litet av den forna kraften i karaktärsteckningen, och anordningen bibehåller i mycket den förra prydligheten. Även denna hans nedgång finnes ej sällan företrädd i svenska samlingar. Märkligt är ett självporträtt (nu på Fånö i Uppland), emedan det enligt sägnen skall vara målat på hans höga ålderdom och under sinnessvaghet (om denna vet man för övrigt inget). Utom måleriet idkade han även gravyr samt utförde ett porträtt af Karl XI i svart maner och möjligen ett par andra blad i samma art (Gustaf Adolf de la Gardie, Georg Stiernhielm). Mijtens skall, enligt gammal uppgift, ha avlidit i Stockholm 1736; enligt en urkund levde han ännu i juli 1730. Hans målningssamling såldes av hans arvingar till preussiske överstemarskalken greve Gotter och kom inte långt därefter till storhertigen af W??rttemberg. Carl Gustaf Tessin, som tycks ha hyst mycken ringaktning för Mijtens omtalar dock, att denna samling på sin tid ansågs som den enda framstående i riket (utom grefve Johan Gabriel Stenbocks). Att Carl Gustaf Tessin vid samma tillfälle kallar Mijtens "en gammal färgskämmare" och även annars talar illa om hans konst, tycks visa att Mijtens vid mitten af 1700-talet var fullkomligt bortglömd, åtminstone sådan han varit under sin bästa tid. Sedan finns han ej heller mycket omtalad. Först genom konstföreningens utställning 1841 och Nils Arfwidssons anmälan av honom i Frey återupptäcktes han; och man fann då, att Sverige i honom ägt en konstnär av sådan betydelse, att han kan mäta sig även med våra största mästare. Hans inflytande på den svenska konstens fortbildning blev dock ej särskilt stort. David Klöcker Ehrenstrahl och David von Krafft ställer honom i det avseendet fullkomligt i skuggan.   Related Paintings of Martin Mijtens d.a. :. | Portrait of a Creole Gentleman, New Orleans | Epitaph des Goldschmieds Muller | The Excavations of Pompeii | The Bean King af | Charles III of Spain |
Related Artists:
maurice de vlaminck
maurice de vlaminck,1876 to 1958,French painter, printmaker, draughtsman and writer. His nature, character, tastes and way of life were in perfect harmony with the freedom, daring and violence of his painting. He was brought up in a musical environment: his father, of Flemish origin, was a violin teacher and his mother, from Lorraine, was a piano teacher. He studied music himself to quite a high standard and later played the double-bass (and sometimes the bass drum, a source of considerable pleasure) in his regimental band. His family had come to live at Le V?sinet near Paris, and he spent his childhood both there and later at Chatou on the Seine. From 1892 he began to take an interest in painting, though he worked as a mechanic and became a racing cyclist.
Nikolay Bogdanov-Belsky
(Russian 1868-1945) was a Russian painter. Bogdanov-Belsky was born in the village of Shitiki in Smolensk Governorate in 1868. He studied art at the Semyon Rachinsky fine art school, icon-painting at the Troitse-Sergiyeva Lavra in 1883, modern painting at the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture in 1884 to 1889, and at the Imperial Academy of Arts in St. Petersburg from 1894 to 1895. He worked and studied in private studios in Paris in the late 1890s. Bogdanov-Belsky was active in St. Petersburg. After 1921, he worked exclusively in Riga, Latvia. He became a member of several prominent societies in including the Peredvizhniki from 1895, and the Arkhip Kuindzhi Society from 1909 (of which he was a founding member and chairman from 1913 to 1918). Bogdanov-Belsky painted mostly genre paintings, especially of the education of peasant children, portraits, and impressionistic landscapes studies. He became pedagogue and academician in 1903. He was an active Member of the Academy of Arts in 1914. Bogdanov-Belsky died in 1945 in Berlin. He was a member of the Russian Fraternitas Arctica in Riga.
Domenico Ghirlandaio
Italian 1449-1494 Domenico Ghirlandaio Galleries Painter, mosaicist and possibly goldsmith. He was head of one of the most active workshops in late 15th-century Florence. He developed a style of religious narrative that blended the contemporary with the historical in a way that updated the basic tenets of early Renaissance art. Domenico documented material situation


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved