Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

george frederic watts,o.m.,r.a.
The Rider on the Black Horse (mk37)

ID: 25400

george frederic watts,o.m.,r.a. The Rider on the Black Horse (mk37)
Go Back!george frederic watts,o.m.,r.a. The Rider on the Black Horse (mk37)


Go Back!


 

george frederic watts,o.m.,r.a.

1817-1904  Related Paintings of george frederic watts,o.m.,r.a. :. | An Umbriam Landscape (mk37) | Chaos | Dweller in the Innermost | The Minotaur | Hope |
Related Artists:
elias martin, gustav
Elias Martin, döpt 8 mars 1739 i Stockholm, död 25 januari 1818, svensk målare som vann internationell berömmelse under sin livstid för sina landskapsmålningar, porträtt och genremålningar, och var "associate member" av Royal Academy. Elias Martin var son till åldermannen i snickarämbetet Olof Martin och Ulrika Haupt, syster till Georg Haupt. Han fick sin första utbildning hos fadern och visade sådan talang att han sändes till ämbetsmålaren F.C. Schultz. Genom denne fick han anställning hos Fredrik Henrik af Chapman som arkitekturritare och teckningslärare för officerarna i Sveaborg. Där fick han ledning av fältmarskalken Augustin Ehrensvärd, och umgick med och undervisade dennes son Carl August Ehrensvärd.
Emile Pinchart
French, 1842 to 1924
Giuseppe Passeri
Giuseppe Passeri Giuseppe Passeri (12 March 1654 - 2 November 1714) was an Italian painter of the Baroque period, active in his native city of Rome. Born the nephew of the painter Giovanni Battista Passeri, Giuseppe trained in the studio of Carlo Maratta. Among the paintings by Giuseppe is St. Peter baptizes the Centurion, transferred to mosaic; the original was moved to a church of the Conventuali in Urbino.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved