Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

William Morris Davis
Konigin Ginevra

ID: 71643

William Morris Davis Konigin Ginevra
Go Back!William Morris Davis Konigin Ginevra


Go Back!


 

William Morris Davis

February 12, 1850 - February 5, 1934,Davis, who was born in Philadelphia, Pennsylvania, was educated at Harvard. He returned to teach there in 1877 after a period as a meteorologist in Argentina and as an assistant with the North Pacific Survey. He became professor of physical geography in 1890 and of geology in 1898. Davis is acknowledged as the founder of geomorphology, the study of landforms. In his The Rivers and Valleys of Pennsylvania (1889) he first introduced what later became known as the Davisian systems of landscape analysis. His aim was to provide an explanatory description of how landforms change in an ideal situation and his most important contribution to this was his introduction of the cycle of erosion into geographical thought. He proposed a complete cycle of youth, maturity, and old age to describe the evolution of a landscape. In youth rivers occupy steep V-shaped valleys while in old age the valleys are broad. The end product would be a flat featureless plain he called a epeneplaine. This was an ideal cycle but in practice the cycle would invariably be interrupted by Earth movements. It was, nevertheless, strongly attacked by German geographers who objected to it on the grounds that it neglected such vital factors as weathering and climate in transforming the landscape. They also believed him to be undermining their argument that landforms could only be discovered by local fieldwork and the production of regional monographs. Davis also produced an influential work,  Related Paintings of William Morris Davis :. | Solitary House | The Tier of the Deisis | Gesellschaft im Tiergarten | A Girl Receiving a Letter | Madame Renoir with a Dog |
Related Artists:
Edward Hicks
1780-1849 Edward Hicks (April 14, 1780 ?C August 23, 1849) was an American Folk painter, a distinguished minister of the Society of Friends, and he also became a Quaker icon because of his paintings. Edward Hicks was born in his grandfather's mansion at Langhorne, in Bucks County, Pennsylvania. He was born into a life of luxury, and his parents were both Anglican. After his mother passed away when he was eighteen months old, Matron Elizabeth Twining - a close friend of his mother's- raised him as one of her own. She also taught him the Quaker beliefs. This had a great effect on the rest of his life. At the age of thirteen he was an apprentice for coach makers William and Henry Tomlison. He stayed with them for seven years. His living situation inspired him to desire a much better way of life for himself. He wanted a simple, well respected life and to be able to earn his own wages. He wanted to be able to make choices for himself, in all that he did. It was then that he knew that something amusing and entertaining such as a career in art could satisfy his goals. He spent three years contemplating what his life meant to him, and grew a strong passion for art. His religious commitments affected his thoughts on living and art in many ways. In 1803, he married a Quaker woman named Sarah Worstall.
pehr hillestrom
Pehr Hilleström (1732-1816) var en svensk målare och vävare, professor vid Konstakademiens läroverk från 1794 och dess direktör från 1810. I unga år var han en av Sveriges främsta gobelängvävare men övergick sedan till måleri. Han är mest känd för sina vardagsskildringar av sin tids levnadssätt. Han målade pigor och tjänstefolk som arbetar, överklassen i de fina salarna, enkelt folk i stugorna och bilder från olika bruksmiljöer. Genom det räknas han som den största skildraren av den gustavianska samtiden. Pehr Hilleström är far till konstnären Carl Petter Hilleström och farfars farfars far till Gustaf Hilleström. Pehr Hilleström föddes i 1732 Väddö, Roslagen, troligtvis den 18 november. Han växte upp under fattiga omständigheter på Väddö prästgård vid sin farbror som var kyrkoherde där. Han var son till en militär och äldst i en syskonskara på 12 barn. Hans far råkade redan 1719 i rysk fångenskap men hade 1723 lyckats återvända till Sverige och då tagit sin tillflykt till brodern på Väddö. 1743 flyttade familjen Hilleström från Roslagen till Stockholm, där Pehr, 10 år gammal, sattes i lära hos tapet- och landskapsmålaren Johan Philip Korn (1727-1796) samt mellan åren 1744-1747 även hos den invandrade tyske solfjädermålaren Christian Fehmer. Utöver detta fick han även undervisning vid kungliga ritareakademin där Guillaume Thomas Taraval (1701-1750) och Jean Eric Rehn (1717-1793) var läromästare. Efter inrådan från Carl Hårleman sattes Hilleström 1745 i lära hos Jean Louis Duru (-1753). Duru var hautelissevävare och hade kallats till Sverige för att göra textila utsmyckningen av Stockholms slott. Tanken var att Hilleström skulle utbildas till Durus medhjälpare. 1749 visade Hilleström upp ett första läroprov som visades upp för deputationen som gillade det så mycket så att han fick en belöning på 180 daler kopparmynt. När Duru dog i slutet av 1753 så fick Hilleström fullborda den påbörjade kappan för tronhimmelen i det kungliga audiensrummet. Han var då så skicklig att det knappt kunde märkas någon skillnad mellan hans och hans lärares arbete. Lönen var blygsam men vid 1756 års riksdag fick han samma årslön som Duru hade haft, och han fick en beställning på ett vävt porträtt av Hårleman utfört i hautelisse. Åren 1757-58 var Hilleström på en längre och för tidens konstnärer sedvanlig studieresa till utlandet. Färden gick till Paris, Belgien och Holland, bland annat med en vidareutbildning i gobelängteknikerna som mål. I Paris blir Hilleström erbjuden att studera måleri i François Bouchers atelj??, men störst intryck tog han där av genre- och stillebenmålaren Jean-Baptiste-Sim??on Chardin, som undervisade honom vid franska målarakademien. Väl hemma i Stockholm fortsatte han visserligen att göra tapeter, mattor, stolsöverdrag och dylikt för hovet. Men så småningom fylldes slottet behov av vävnader samtidigt som Hilleström fortsatte studera måleri.
William Carpenter
1818-1899


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved