Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Simeon Solomon
Bacchus

ID: 28346

Simeon Solomon Bacchus
Go Back!Simeon Solomon Bacchus


Go Back!


 

Simeon Solomon

English Pre-Raphaelite Painter, 1840-1905 was an English Pre-Raphaelite painter. Solomon was born into a prominent Jewish family. He was the eighth and last child born to merchant Michael (Meyer) Solomon and artist Catherine (Kate) Levy. Solomon was a younger brother to fellow painters Abraham Solomon (1824?C1862) and Rebecca Solomon (1832?C1886). Born and educated in London, Solomon started receiving lessons in painting from his older brother around 1850. He started attending Carey's Art Academy in 1852. His older sister first exhibited her works at the Royal Academy during the same year. As a student at the Royal Academy Schools, Solomon was introduced through Dante Gabriel Rossetti to other members of the Pre-Raphaelite circle, including the poet Algernon Charles Swinburne and the painter Edward Burne-Jones in 1857. His first exhibition was at the Royal Academy in 1858. He continued to hold exhibitions of his work at the Royal Academy between 1858 and 1872. In addition to the literary paintings favoured by the Pre-Raphaelite school, Solomon's subjects often included scenes from the Hebrew Bible and genre paintings depicting Jewish life and rituals. Solomon lived as an openly gay man in a time when it was not socially acceptable to do so,[1] but in 1873 his career was cut short when he was arrested in a public urinal at Stratford Place Mews, off Oxford Street, in London and charged with indecent exposure and attempting to commit sodomy. He was sentenced to serve eighteen months' hard labour in prison, but this was later reduced to police supervision. He was arrested again in 1874 in Paris, after which he was sentenced to spend three months in prison. In 1884 he was admitted to the workhouse where he continued to produce work; however, his life and talent were blighted by alcoholism. Twenty years later in 1905, he died from complications brought on by his alcoholism. He was buried at the Jewish Cemetery in Willesden.  Related Paintings of Simeon Solomon :. | the leipzig opera house in the augstusplatz | Early Snow | Rio das Pedras Spot Landscape | Holy Family | Exhausted Life |
Related Artists:
Nicolas Vleughels
French , Paris 1668/69-Rome 1737
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.
Anna Peters
painted Rosenbluten in 1843 - 1926


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved