Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Sandro Botticelli
Pontormo,portrait of Cosimo the Elder (mk36)

ID: 25000

Sandro Botticelli Pontormo,portrait of Cosimo the Elder (mk36)
Go Back!Sandro Botticelli Pontormo,portrait of Cosimo the Elder (mk36)


Go Back!


 

Sandro Botticelli

Italian Early Renaissance Painter, 1445-1510 Italian painter and draughtsman. In his lifetime he was one of the most esteemed painters in Italy, enjoying the patronage of the leading families of Florence, in particular the Medici and their banking clients. He was summoned to take part in the decoration of the Sistine Chapel in Rome, was highly commended by diplomatic agents to Ludovico Sforza in Milan and Isabella d Este in Mantua and also received enthusiastic praise from the famous mathematician Luca Pacioli and the humanist poet Ugolino Verino. By the time of his death, however, Botticelli s reputation was already waning. He was overshadowed first by the advent of what Vasari called the maniera devota, a new style by Perugino, Francesco Francia and the young Raphael, whose new and humanly affective sentiment, infused atmospheric effects and sweet colourism took Italy by storm; he was then eclipsed with the establishment immediately afterwards of the High Renaissance style, which Vasari called the modern manner, in the paintings of Michelangelo and the mature works of Raphael in the Vatican. From that time his name virtually disappeared until the reassessment of his reputation that gathered momentum in the 1890s   Related Paintings of Sandro Botticelli :. | Madonna and child or Madonna of the Bood (mk36) | The adoration of the Konige | Portrait of a Man (mk05) | Adoration of the Magi | Birth of Venus |
Related Artists:
ISENBRANT, Adriaen
Flemish Northern Renaissance Painter, ca.1500-1551
Giuseppe Abbati
Italian, 1836-1868 Abbati was born in Naples and received early training in painting from his brother Vincenzo. He participated in Garibaldi 1860 campaign, suffering the loss of his right eye at the Battle of Capua. Afterwards he moved to Florence where, at the Caffe Michelangiolo, he met Giovanni Fattori, Silvestro Lega, and the rest of the artists who would soon be dubbed the Macchiaioli. While his early paintings were interiors, he quickly became attracted to the practice of painting landscapes en plein air. His activity as a painter was interrupted during 1866 when he enlisted again in the army for the Third Independence War, during which he was captured by the Austrians and held in Croatia. Returning to civilian life at the end of the year, he moved to Castelnuovo della Misericordia and spent the final year of his life painting in the countryside. Abbati died at the age of thirty-two in Florence after his own dog bit him, infecting him with rabies. Giuseppe Abbati, The Tower of the Palazzo del Podesta, 1865, oil on wood, 39 x 32 cm.His paintings are characterized by a bold treatment of light effects. He often painted a luminous landscape scene as seen through the doorway of a darkened interior, as in the View from the Wine Cellar of Diego Martelli (1866). Some of his late landscapes are in the greatly elongated horizontal format often favored by the Macchiaioli.
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved