Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Sandro Botticelli
Francesco Furini,Lorenzo the Magnificent and the Platonic Academy in the Villa of Careggi

ID: 26936

Sandro Botticelli Francesco Furini,Lorenzo the Magnificent and the Platonic Academy in the Villa of Careggi
Go Back!Sandro Botticelli Francesco Furini,Lorenzo the Magnificent and the Platonic Academy in the Villa of Careggi


Go Back!


 

Sandro Botticelli

Italian Early Renaissance Painter, 1445-1510 Italian painter and draughtsman. In his lifetime he was one of the most esteemed painters in Italy, enjoying the patronage of the leading families of Florence, in particular the Medici and their banking clients. He was summoned to take part in the decoration of the Sistine Chapel in Rome, was highly commended by diplomatic agents to Ludovico Sforza in Milan and Isabella d Este in Mantua and also received enthusiastic praise from the famous mathematician Luca Pacioli and the humanist poet Ugolino Verino. By the time of his death, however, Botticelli s reputation was already waning. He was overshadowed first by the advent of what Vasari called the maniera devota, a new style by Perugino, Francesco Francia and the young Raphael, whose new and humanly affective sentiment, infused atmospheric effects and sweet colourism took Italy by storm; he was then eclipsed with the establishment immediately afterwards of the High Renaissance style, which Vasari called the modern manner, in the paintings of Michelangelo and the mature works of Raphael in the Vatican. From that time his name virtually disappeared until the reassessment of his reputation that gathered momentum in the 1890s   Related Paintings of Sandro Botticelli :. | Adoation of the Magi (mk36) | Novella di Nastagio degli Onesti (mk36) | Fra Bartolomeo Portrait of Girolamo Savonarola | Judith with the Head of Holofernes (mk36) | Madonna and Child with St John and two Saints |
Related Artists:
joseph-Louis-Hippolyte Bellange
b.1800-d.1866
Nils Schillmark
Nils Schillmark (1745-1804)Aliases: Nils Schillmarch; Nils Schillmarck; Nils SkiellmarkProfessions: Portrait painter; Landscape painter; Painter. (b Skellefteå, northern Sweden, 1745; d 1804). Finnish painter of Swedish birth. The son of a crofter, he was apprenticed in Stockholm to Pehr Fjellström, an artist and military officer. It is possible that Schillmark also studied at the Swedish Royal Academy of Art. He accompanied Fjellström on journeys to Finland and eventually moved there in 1773, first staying in Viaborg, the fortress situated off the shore near Helsinki, and later moving to the mainland and settling in Helsinki. In 1777 he began to receive commissions for portraits, and from then on he spent most of his life as a travelling portrait painter. His sitters came from both the bourgeoisie and the landed gentry, but they were widely spread across southern and western Finland. Occasionally Schillmark also received other kinds of commissions, for example for an altarpiece for the old stone church in Hattula (in situ). From 1787 Schillmark lived permanently in the town of Loviisa, but he continued to tour the estates of the neighbouring countryside. His only landscape paintings to have been preserved are from this year and show the town of Heinola and its new residence for the governor of the Uusimaa and Häme districts. A few years later Schillmark produced a number of still-life paintings for this building. It is possible that he spent some time in Stockholm during this period.
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved