Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Robert Peake the Elder
Henry Prince of Wales

ID: 48425

Robert Peake the Elder Henry Prince of Wales
Go Back!Robert Peake the Elder Henry Prince of Wales


Go Back!


 

Robert Peake the Elder

1576-1626 British Robert Peake Gallery   Related Paintings of Robert Peake the Elder :. | Portrait of Sir John Penruddock | Portrait of Amias Poulett | Henry Frederick, Prince of Wales and Sir John Harington | Elizabeth Queen of Bohemia | Henry,Prince of Wales (mk25) |
Related Artists:
Francisco Pacheco
Spanish painter, teacher, and schola 1564-1644, Spanish painter and writer. He is not considered to be a great painter, but he is remembered for his theoretical work Arte de la pintura. The book is the most important contribution to Spanish artistic theory in the 17th century.
DUPUYS, Pierre
French painter (b. 1610, Montfort l'Amaury, d. 1682, Paris).
anna maria thelott
Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved