Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Palma Vecchio
Diana discovers Callisto's Misdemeanour (mk08)

ID: 21319

Palma Vecchio Diana discovers Callisto's Misdemeanour (mk08)
Go Back!Palma Vecchio Diana discovers Callisto's Misdemeanour (mk08)


Go Back!


 

Palma Vecchio

1480-1528 Italian Palma Vecchio Gallery His birthdate is calculated on Vasari testimony (1550) that he died aged 48. By March 1510 he was in Venice, where he spent his working life. The stylistic evidence of his earliest works suggests that he was apprenticed to fellow Bergamasque artist Andrea Previtali, who had studied under Giovanni Bellini. A signed Virgin Reading (1508-10; Berlin, Gemeldegal.), which may be Palma Vecchio earliest surviving painting, is strongly reminiscent of his teacher. Previtali returned to Bergamo in 1511, and the main corpus of Palma work can be dated from this time. Palma Vecchio oeuvre reflects the change from an early to a high Renaissance conception of the human figure in secular and religious art. He specialized in certain themes that became established in the repertory of genres of the Venetian school in the generation after him. The principal of these were the wide-format SACRA CONVERSAZIONE   Related Paintings of Palma Vecchio :. | Portrait of a Young bride as Flora | Jacob and Rachel ag | Portrait of a Man | Young Woman in Profile | Portrait of a Young Man af |
Related Artists:
felix mendelssohn
Period: Romantic (1820-1869) Country: Germany Born: February 03, 1809 in Hamburg, Germany Died: November 04, 1847 in Leipzig, Germany
Pierre Pater The Elder
Picardy ca 1605-Paris 1676
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved