Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Maxim Nikiforovich Vorobiev
Sunrise over the Neva river

ID: 90894

Maxim Nikiforovich Vorobiev Sunrise over the Neva river
Go Back!Maxim Nikiforovich Vorobiev Sunrise over the Neva river


Go Back!


 

Maxim Nikiforovich Vorobiev

(1787-1855) was a Russian Romantic landscape painter. Vorobiev was born into the family of a soldier, who on retirement became a guard in the Academy of Arts in St. Petersburg. There, Maxim was admitted in 1798 where he initially studied architecture but graduated as a landscape painter in 1809.   Related Paintings of Maxim Nikiforovich Vorobiev :. | Portrait of Historian Ignacius Aurelius Fessler | The Villa Medici in Rome | Detail of Rainy day in Paris | st sigismund detail from st sigismund and sigismondo | The Death of Socrates |
Related Artists:
Adolf Ulrik Wertmuller
(February 18, 1751 e October 5, 1811) was a Swedish painter whose notable works include Danaë receiving Jupiter in a Shower of Gold. Wertmeller was born in Stockholm and studied art at home before moving to Paris in 1772 to study under his cousin Alexander Roslin and French painter Joseph-Marie Vien. On July 30, 1784, Wertmeller was elected to the Royal Academy of Painting and Sculpture. Wertmeller was commissioned by Gustav III of Sweden for a portrait of Marie Antoinette, which is now in the Nationalmuseum at Stockholm. In 1787, he produced his masterpiece Danaë, a work which proved controversial as one of the earliest female nude paintings exhibited in America. Wertmeller first emigrated to the United States in May 1794 and continued his portrait work, most notably of General George Washington, but in 1796 was called back to Sweden, eventually returning to Philadelphia in 1800. Elizabeth B. Johnston, in her book Original Portraits of Washington (Boston, 1882), speaks of five portraits of Washington by Wertmeller, of which one, executed in 1797, was purchased by the U. S. government in 1878, and another is owned by the Historical Society of Pennsylvania. Wertmeller was married to Elizabeth Henderson, granddaughter of noted early American painter Gustavus Hesselius, on January 8, 1801, and two years later retired to a plantation in Claymont, Delaware, where he lived the final years of his life. He died near Marcus Hook, Pennsylvania, aged 60.
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.
VERMEER VAN DELFT, Jan
Dutch Baroque Era Painter, 1632-1675


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved