Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Ludolf Backhuysen
Ships on the Zuiderzee before the Fort of Naarden

ID: 66074

Ludolf Backhuysen Ships on the Zuiderzee before the Fort of Naarden
Go Back!Ludolf Backhuysen Ships on the Zuiderzee before the Fort of Naarden


Go Back!


 

Ludolf Backhuysen

b.Dec. 18, 1631, Emden, East Frisia [Germany] d.Nov. 17, 1708, Amsterdam, Neth. Dutch Ludolf Backhuysen Gallery   Related Paintings of Ludolf Backhuysen :. | Backhuysen | Seascape with Ships | The Y at Amsterdam, seen from the Mosselsteiger (mussel pier). | Ships on the Zuiderzee before the Fort of Naarden | Christ in the Storm on the Sea of Galilee |
Related Artists:
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
Martin van Meytens
(June 24, 1695 - March 23, 1770) was a Swedish-Austrian painter who painted members of the royal Court of Austria such as Marie Antoinette, Maria Theresa of Austria, Francis I, Holy Roman Emperor, the Emperor's family and others. His painting style has inspired many other painters to paint in a similar format.
Sawrey Gilpin
1733-1807 English Sawrey Gilpin Gallery Gilpin was born 30 Oct 1733 in Cumbria, the son Captain John Bernard Gilpin, a soldier and amateur artist. His elder brother William Gilpin was a clergyman, schoolmaster, and author of several influential works on picturesque scenery. Apprenticed to the marine painter Samuel Scott of Covent Garden, Sawrey came to specialise in painting animals, particularly horses and dogs, which he sometimes added to backgrounds by other artists, including Philip Reinagle, George Barret and J. M. W. Turner. He was patronised by Prince William Augustus, Duke of Cumberland. Gilpin was Director and President of the Society of Artists, and a member of the Royal Academy from 1796. Sawrey Gilpin married Elizabeth Broom; their son William Sawrey Gilpin also became an artist, and in later life a landscape gardener. He died at Broughton, Northamptonshire, England in 1807. Works by Sawrey Gilpin are in the collections of the Courtauld Institute of Art , Tate Britain [3], and the Royal Academy in London and the Fitzwilliam Museum, Cambridge.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved