Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Julien Dupre
In the Meadow

ID: 04210

Julien  Dupre In the Meadow
Go Back!Julien  Dupre In the Meadow


Go Back!


 

Julien Dupre

1851-1910 French Julien Dupre Location   Related Paintings of Julien Dupre :. | Harvesters At Rest | The Hay Gatherer | Autumn Landscape | La Fontaine | The Tedder |
Related Artists:
fredrik westin
Fredric Westin, född den 22 september 1782 i Stockholm, död 13 maj 1862 i Stockholm, historie- och porträttmålare. Westin hade varit elev hos Lorens Pasch d.y. och Louis Masreliez på Konstakademien. Sedan han 1808 blivit kallad till akademiens agr?? och förordnad till konduktör vid kungliga museet blev han 1812 invald i Konstakademiens styrelse. Han blev 1815 vice professor och 1816 professor vid Konstakademien. Där var han också 1828-1840 direktör. 1843 utnämndes han till hovintendent. Till hans tidigare skede och till hans främsta alster hör "Dagens stunder", fyra dörrstycken i Karl Johans sängkammare på Rosersbergs slott med antikiserande figurer: Aurora som strör blommor över jorden, Apollon med sitt fyrspann, Diana följd av Aftonrodnaden samt Natten med sitt stjärnströdda dok (1812-13). På Säfstaholms slott finns "De fyra årstiderna presiderade av jordens gudinna" (1843), på Rosendals slott "Hebe med örnen" (1832) och "Flora bekransande Linn??s byst" (1843) och vid Stockholms universitet "Musiken, föreställd av en grupp unga flickor". Han målade också kompositioner ur den svenska historien ("Olof Skötkonungs dop", "Lutherska lärans antagande"). Westin målade en stor mängd porträtt då han under Karl XIV Johans tid var konstnären på modet. Som porträttmålare var han dock inte enhälligt uppskattad. En kritiker som Silverstolpe beklagade 1809 att en konstnär som "äger så mycken färdighet till stöd för sitt sökande av idealet" sysselsatte sig med en konst av så lågt värde och hoppades att han "måtte återvända från den platta verkliga världen till den poetiska." Hammarsköld menade 1818 att av de svenska konstnärerna var det Westin som hade de ringaste anlagen för porträttmålning. Scholander kallade hans porträtt för "vaxgubbar". Andra hade lovord att fälla över Westins porträtt. Gerss ansåg att Westins porträtt hade likhet och behag i uttrycket, enkelhet i ställning och klädsel, urval av natur i formerna och säkerhet och sanning i utförandet. Wennberg kallade honom "den förste svenske tecknarens Lorenz Paschs så värdige fosterson". Under Karl XIV Johans tid målade han rad porträtt på kungafamiljen. 1824 målade han en populär allegori över kronprinsessan Josefinas ankomst till Sverige, där Saga i gul och blå dräkt sitter på marken framför en runsten och blickar upp mot skyn där kronprinsessan i röd och vit dräkt svävar ned på en molntapp omgiven av tre amoriner. 1838 målade han Karl XIV Johan till häst på Ladugårdsgärdet hälsande med den trekantiga hatten. Efter att Sandbergs altartavla för Sankt Jacobs kyrka hade underkänts vände sig de ansvariga till Westin med uppdraget att måla en altartavla. Målningen, "Kristi förklaring" var klar 1828 och resultatet blev både hyllat och kritiserat. Andra altartavlor av Westin finns i Kungsholms kyrka ("Kristi uppståndelse", 1825), Åbo domkyrka ("Kristi förklaring", 1836), Uddevalla kyrka ("Kristus välsignar barnen") samt Carl Gustafs kyrka ("Kristi begravning", 1832).
Aristide Maillol
1861-1944 Banyuls-sur-Mer,was a French Catalan sculptor and painter. Maillol was born in Banyuls-sur-Mer, Roussillon. He decided at an early age to become a painter, and moved to Paris in 1881 to study art. After several applications, his enrollment in the Ecole des Beaux-Arts was accepted in 1885, and he studied there under Jean-Leon Gerome and Alexandre Cabanel. His early paintings show the influence of his contemporaries Pierre Puvis de Chavannes and Paul Gauguin. Gauguin encouraged his growing interest in decorative art, an interest that led Maillol to take up tapestry design. In 1893 Maillol opened a tapestry workshop in Banyuls, producing works whose high technical and esthetic quality gained him recognition for renewing this art form in France. He began making small terra cotta sculptures in 1895, and within a few years his concentration on sculpture led to the abandonment of his work in tapestry. The subject of nearly all of Maillol's mature work is the naked female body, treated with a classical emphasis on stable forms. The figurative style of his large bronzes is perceived as an important precursor to the greater simplifications of Henry Moore and Alberto Giacometti, and his serene classicism set a standard for European (and American) figure sculpture until the end of World War II. His important public commissions include a 1912 commission for a monument to Cezanne, as well as numerous war memorials commissioned after World War I. He died in Banyuls at the age of eighty-three, in an automobile accident.
Ferdinand Hodler
1853-1918 Swiss Ferdinand Hodler Galleries Hodler was born in Berne and grew up in poverty. His father, Jean Hodler, made a meager living as a carpenter; his mother, Marguerite (n??e Neukomm), was from a peasant family. By the time Hodler was eight years old, he had lost his father and two younger brothers to tuberculosis. His mother remarried to a decorative painter, but in 1867 she too died of tuberculosis. Before he was ten, Hodler received training in decorative painting from his stepfather, and was subsequently sent to Thun to apprentice with a local painter, Ferdinand Sommer. Hodler's earliest works were conventional landscapes, which he sold in shops and to tourists. In 1871, at the age of 18, he traveled on foot to Geneva to start a career as a painter. The works of Hodler's early maturity consisted of landscapes, figure compositions and portraits, treated with a vigorous realism. He made a trip to Basel in 1875, where he studied the paintings of Hans Holbein??especially Dead Christ in the Tomb, which influenced Hodler's many treatments of the theme of death. In the last decade of the 19th century his work evolved to combine influences from several genres including symbolism and art nouveau. He developed a style which he called Parallelism, characterized by groupings of figures symmetrically arranged in poses suggesting ritual or dance. In 1884 Hodler met Augustine Dupin (1852?C1909), who became his companion and model for the next several years. Their son, Hector Hodler, was born in 1887. In 1889 Hodler married Bertha Stucki; they were divorced in 1891. Hodler's work in his final phase took on an expressionist aspect with strongly coloured and geometrical figures. Landscapes were pared down to essentials, sometimes consisting of a jagged wedge of land between water and sky. However, the most famous of Hodler's paintings portray scenes in which characters are engaged in everyday activities, such as the famous woodcutter (Der Holzfaller, Mus??e d'Orsay, Paris). This picture went on to appear on the back of the 50 Swiss Franc bank note issued by the Swiss National Bank. In 1898, Hodler married Berthe Jacques. In 1914 he condemned the German atrocities conducted using artillery at Rheims. In retaliation for this, German art museums excluded Hodler's work. In 1908 he met Valentine Gode-Darel, who became his mistress. She was diagnosed with cancer in 1913, and the many hours Hodler spent by her bedside resulted in a remarkable series of paintings documenting her disintegration. Her death in January 1915 affected Hodler greatly. He occupied himself with work; a series of about 20 introspective self-portraits date from 1916. By late 1917 his declining health led him to thoughts of suicide. He died on May 19, 1918 in Geneva leaving behind a number of unfinished works portraying the city.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved