Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Jheronimus Bosch
Ecce Homo.

ID: 84598

Jheronimus Bosch Ecce Homo.
Go Back!Jheronimus Bosch Ecce Homo.


Go Back!


 

Jheronimus Bosch

c. 1450 - 9 August 1516), was a Dutch painter. His work is known for its use of fantastic imagery to illustrate moral and religious concepts and narratives. Hieronymus Bosch was born Hieronymus (or Jeroen, respectively the Latin and Middle Dutch form of the name "Jerome") van Aken (meaning "from Aachen"). He signed a number of his paintings as Bosch (pronounced Boss in Middle Dutch). The name derives from his birthplace, 's-Hertogenbosch, which is commonly called "Den Bosch". Little is known of Bosches life or training. He left behind no letters or diaries, and what has been identified has been taken from brief references to him in the municipal records of 's-Hertogenbosch, and in the account books of the local order of the Brotherhood of Our Lady. Nothing is known of his personality or his thoughts on the meaning of his art. Bosches date of birth has not been determined with certainty. It is estimated at c. 1450 on the basis of a hand drawn portrait (which may be a self-portrait) made shortly before his death in 1516. The drawing shows the artist at an advanced age, probably in his late sixties   Related Paintings of Jheronimus Bosch :. | The new Moscow | Deckengemalde aus der Galleria Farnese | A Concert | Retrato de cuerpo entero del | Margaret,Duchess of Norfolk |
Related Artists:
Carl Blechen
German Romantic, 1798-1840 was a German painter, specializing in fantastic landscapes, sometimes with demons and grotesque figures. Born in Cottbus, he drew the attention of prominent architect Karl Friedrich Schinkel, who cast him as a decorative painter. Blechen however aimed for higher work and began producing landscape paintings. In 1827 he went to Italy
Lauret Aine
1806-1882
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved