Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Gregorio Lazzarini
Orpheus and the Bacchantes

ID: 95892

Gregorio Lazzarini Orpheus and the Bacchantes
Go Back!Gregorio Lazzarini Orpheus and the Bacchantes


Go Back!


 

Gregorio Lazzarini

(1657 - 10 November 1730) was an Italian painter, mostly of religious subjects, and those from history and mythology. Born in Venice, he initially trained with the Genovese painter Francesco Rosa, Girolamo Forabosco, and with the studio of Pietro della Vecchia. He joined the painters' guild in Venice in 1687.  Related Paintings of Gregorio Lazzarini :. | Merit Offers the Command to Doge Morosini | Jael and Sisera | Merit Offers the Command to Doge Morosini | Jael and Sisera | Orpheus and the Bacchantes |
Related Artists:
William Keith
(Nov 18, 1838 - April 13, 1911) was a Scottish-American painter famous for his California landscapes. Keith was born in Oldmeldrum, Aberdeenshire, Scotland, and emigrated to the United States in 1850. He lived in New York City, and became an apprentice wood engraver in 1856. He first traveled to the American West in 1858, after being assigned to do illustrations for Harper's Magazine. He moved to England briefly, working for the London Daily News.
charles burney
Period: Classical (1750-1819) Country: England Born: April 07, 1726 Died: April 12, 1814 in Chelsea
j. g. sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Efter akademiska studier i Åbo med början 1783, och Uppsala, dit han flyttade 1788, blev han filosofie magister 1791. Han blev 1792 extra ordinarie kanslist i akademiska kansliet. Juris utriusque kandidat blev han 1792 och kort därefter docent vid juridiska fakulteten, blev juris licentiat 1800 och utnämndes 1807 till jurisprudentiä, oeconomiæ et commerciorum professor i Uppsala. Juris utriusque doktor 1810; arbetande ledamot i Lagkommissionen 1811-1814; ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1810, Lantbruksakademien 1812, Vetenskapssocieteten i Uppsala 1829 samt flera andra lärda samfund. År 1834 erhöll han adlig värdighet och tog avsked från sin professur 1837. Lars Rabenius ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved