Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

GOLTZIUS, Hendrick
Minerva sg

ID: 06940

GOLTZIUS, Hendrick Minerva sg
Go Back!GOLTZIUS, Hendrick Minerva sg


Go Back!


 

GOLTZIUS, Hendrick

Dutch Baroque Era Painter and Engraver, 1558-1617 Dutch draughtsman, printmaker, print publisher and painter. He was an important artist of the transitional period between the late 16th century and the early 17th, when the conception of art in the northern Netherlands was gradually changing. Goltzius was initially an exponent of Mannerism, with its strong idealization of subject and form. Together with the other two well-known Dutch Mannerists, Karel van Mander I and Cornelis Cornelisz. van Haarlem, he introduced the complex compositional schemes and exaggeratedly contorted figures of Bartholom?us Spranger to the northern Netherlands. These three artists are also supposed to have established an academy in Haarlem in the mid-1580s, but virtually nothing is known about this project. In 1590 Goltzius travelled to Italy, thereafter abandoning Spranger as a model and developing a late Renaissance style based on a broadly academic and classicizing approach. Later still, his art reflected the growing interest in naturalism that emerged in the northern Netherlands from c. 1600.   Related Paintings of GOLTZIUS, Hendrick :. | Mercury dg | Minerva sg | The Rich Kitchen dfg | Hercules and Cacus dg | Dirck Volkertsz Coornhert sdg |
Related Artists:
Armand-Vincent de Montpetit
painted Louis XV King of France and Navarre in 1774
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.
Frank O-Meara
1853-1888


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved