Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Christoph Paudiss
Loth und seine Tochter

ID: 78702

Christoph Paudiss Loth und seine Tochter
Go Back!Christoph Paudiss Loth und seine Tochter


Go Back!


 

Christoph Paudiss

German,Christoph Paudiss, ca.1618-1666   Related Paintings of Christoph Paudiss :. | Cliffs near Pourville | silverpukor | Ship in the Stormy Sea | Two Nude | A Virgin with a Unicorn, |
Related Artists:
Allen Smith
1810-1890 Allen Smith Galleries
Isenbrandt, Adriaen
Flemish Northern Renaissance Painter, ca.1500-1551 South Netherlandish painter. He became a master in the Bruges Guild of St Luke in 1510, at which time the records specify that he was a 'stranger' and childless. Shortly afterwards he married Maria Grandeel, who bore him one child (d 1512). After his wife's death in 1537, Isenbrandt married Clementine de Haerne, with whom he had three daughters. One further daughter was born through an extra-marital relationship with the innkeeper Katelijne van Brandenburch. According to contemporary sources, Isenbrandt was famous and well-to-do. He held important posts in the Bruges Guild of Sculptors and Saddlemakers, serving as deacon nine times between 1518 and 1538 and as governor twice (1526-7 and 1537-8).
anna maria thelott
Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved