Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

BOTTICELLI, Sandro
Allegory of Abundance

ID: 43866

BOTTICELLI, Sandro Allegory of Abundance
Go Back!BOTTICELLI, Sandro Allegory of Abundance


Go Back!


 

BOTTICELLI, Sandro

Italian Early Renaissance Painter, 1445-1510 Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, better known as Sandro Botticelli or Il Botticello ("The Little Barrel"; March 1, 1445 ?C May 17, 1510) was an Italian painter of the Florentine school during the Early Renaissance (Quattrocento). Less than a hundred years later, this movement, under the patronage of Lorenzo de' Medici, was characterized by Giorgio Vasari as a "golden age", a thought, suitably enough, he expressed at the head of his Vita of Botticelli. His posthumous reputation suffered until the late 19th century; since then his work has been seen to represent the linear grace of Early Renaissance painting, and The Birth of Venus and Primavera rank now among the most familiar masterpieces of Florentine art. Details of Botticelli's life are sparse, but we know that he became an apprentice when he was about fourteen years old, which would indicate that he received a fuller education than did other Renaissance artists. Vasari reported that he was initially trained as a goldsmith by his brother Antonio. Probably by 1462 he was apprenticed to Fra Filippo Lippi; many of his early works have been attributed to the elder master, and attributions continue to be uncertain. Influenced also by the monumentality of Masaccio's painting, it was from Lippi that Botticelli learned a more intimate and detailed manner. As recently discovered, during this time, Botticelli could have traveled to Hungary, participating in the creation of a fresco in Esztergom, ordered in the workshop of Fra Filippo Lippi by Vitez J??nos, then archbishop of Hungary. By 1470 Botticelli had his own workshop. Even at this early date his work was characterized by a conception of the figure as if seen in low relief, drawn with clear contours, and minimizing strong contrasts of light and shadow which would indicate fully modeled forms.  Related Paintings of BOTTICELLI, Sandro :. | St Sixtus II | Miracle of St Eligius | Scenes from the Life of Moses | Calumny g | Madonna of the Rosengarden fhg |
Related Artists:
William Holbrook Beard
1824-1900 William Holbrook Beard Gallery
Eugene Galien-Laloue
French 1854-1941 was a French artist of French-Italian parents and was born in Paris on December 11, 1854. He is recognized as a master of French impressionist street scenes spanning four decades. His work is sought out by collectors all over the world. Well-known in France, his paintings of the early 1900s accurately represent the era in which he lived: a happy, bustling Paris, la Belle Époque, with horse-drawn carriages, trolley cars and its first omnibuses. Galien-Laloue's works are valued not only for their contribution to 20th century art, but for the actual history, which they document. He was a populariser of street scenes, usually painted in autumn or winter. His work can be seen at the Musee des Beaux-Arts, Louvier; Musee des Beaux-Arts, La Rochelle; Mulhouse, France. Galien-Laloue has inspired and influenced many of yesterday's and today's artists, including renowned French impressionists Edouard Leon Cortes and Antoine Blanchard. A typical Galien-Laloue painting depicts sidewalks and avenues crowded with people or tourists mingling before the capital's monuments. He also painted the landscapes of Normandy and Seine-et-Marne, as well as military scenes he was commissioned to produce in 1914. The Republic of France selected Galien-Laloue to work as a 'war artist,' both during the Franco-Prussian War and World War I, chiefly in watercolor. "He was originally trained as an architect, but did not enjoy the promotional aspects of the profession. Under the tutelage of Charles Laloue, he quickly gained fame as an artist, specializing in watercolor and gouache." "Galien-Laloue mastered the depiction of the Belle Epoque Paris street scene, much in the vein of Jean Beraud (1849-1936) or James Jacques Tissot (1836-1902). He portrayed Paris at its best: irresistible shops, boulevards and "quartiers". With delicate line and dramatic lighting, Galien-Laloue documented the daily bustle of one of the world's most beautiful cities, Paris."
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved