Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 

Bon Boullogne
St Nicholas Resuscitates the Children

ID: 96037

Bon Boullogne St Nicholas Resuscitates the Children
Go Back!Bon Boullogne St Nicholas Resuscitates the Children


Go Back!


 

Bon Boullogne

(bapt. February 22, 1649 - May 17, 1717) was a French painter. Boullogne was born in Paris, a son of the painter Louis Boullogne;[1] he was regarded as the most gifted of his children. He took his first lessons from his father, whom he is thought to have assisted in the Grande Galerie of the Louvre. Through his father, who presented a half-length figure of St John by Bon to Jean-Baptiste Colbert, Contrôleur General des Finances, he was sent to the Academie de France in Rome as a Pensionnaire du Roi. In this capacity, he made copies of famous works, in particular some frescoes by Raphael in the Vatican Loggie, intended for reproduction as Gobelins tapestries. The period he then spent in Lombardy helped to complete his training. He studied the work of Antonio da Correggio and the Annibale Carracci, as well as Guido Reni, Domenichino and Francesco Albani. Bones painting, especially the mythological work, shows great affinities with the work of the Bolognese school, which was also to be found in the royal collections. Also of influence to Bon was Nordic art, as demonstrated in his female portraits framed by plant like motifs, a device taken up by his pupil Robert Tournieres. He died in Paris.   Related Paintings of Bon Boullogne :. | A Garden in Aranjuez | Housekeeper s kitchen table | Self-Portrait with Monkey | Outing first menu | Portrait of Elizabeth P. Divova |
Related Artists:
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.
Ramon Bayeu
1746-1793 Spanish Ramon Bayeu Gallery The biography of Jose del Castillo (Madrid, 14.10.1737-Madrid, 5.10.1793) shows that the artist, being in his youth one of the most appropriate painters for becoming a leader of the artistic movement of the Illustrious Absolutism, ends up performing secondary work, paintings for tapestry and some religious works of art, which was not the field where he could best display his talent. Jose del Castillo is a perfect example of how an unhappy destiny can influence on the professional life of a painter under the regime of that time. Surely the unhappy destiny, in point of fact, does not explain anything and we will have to find out the real reasons why one of the most promising careers in painting of the eighteenth century in Spain was crushed. Probably it was a combination of two unsuccessful elections, from our point of view, that excluded the figure of Jose del Castillo from the elite group of artists of that time.
john banister
Banister was a violinist, composer and flageolet player for the English court. Much of his life was astir with accusations and innuendo. Nevertheless, he was able to remain in the King's service until his death and a great demand was laid upon him for his "play" songs.


Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved