Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 


Here are all the paintings of georg von rosen 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
68680 Eric XIV, King of Sweden georg von rosen Eric XIV, King of Sweden 1871(1871) Olja på duk 274 X 355 cm (107.87 X 139.76 in)
71104 joran persson och karin mansdotter georg von rosen joran persson och karin mansdotter 1871 se
68342 klassisk georg von rosen klassisk målning som föreställer den vankelmodige Erik XIV mellan den goda Karin Månsdotter och den onde jöran persson. se
68681 The Christmas Fair georg von rosen The Christmas Fair 1872(1872) 47 X 42.5 cm (18.50 X 16.73 in)
68675 The Entry of Sten Sture the Elder into Stockholm georg von rosen The Entry of Sten Sture the Elder into Stockholm 1864(1864) Olja på duk 90 X 140 cm (35.43 X 55.12 in)
68685 The Explorer A.E. Nordenskiold georg von rosen The Explorer A.E. Nordenskiold 1886(1886) Olja på duk 344 X 242 cm (135.43 X 95.28 in)
88780 The Explorer A.E. Nordenskiold georg von rosen The Explorer A.E. Nordenskiold 1886(1886) Medium Oil on canvas Dimensions 344 x 242 cm (135.4 x 95.3 in) cyf
68682 The Prodigal Son georg von rosen The Prodigal Son 1885(1885) Olja på duk 140 X 198 cm (55.12 X 77.95 in)
68683 The Sphinx georg von rosen The Sphinx 1887-1907 Olja på duk 280 X 365 cm (110.24 X 143.70 in)

georg von rosen
Johan Georg Otto von Rosen, född 13 februari 1843 i Paris, död 1923 i Stockholm, var en svensk konstnär och greve av ätten von Rosen. Han målade i den akademiska stilen, till stor del historiemåleri och porträtt. Han var professor vid Konstakademien 1880-1908 och dess direktör 1881-1887 samt 1893-1899. Som konstakademiens direktör kom han i stark konflikt med den nya generation av konstnärer som krävde reformer av akademiens utbildning och utställningsverksamhet, de så kallade opponenterna. Georg von Rosen föddes i Paris 1843 som son till generalkonsuln greve Adolf Eugene von Rosen (kallad "de svenska järnvägarnas fader") och hans hustru Euphrosyne Rizo-Rangabe. Hans första levnadsår förflöt i Paris, varifrån familjen flydde till Sverige under februarirevolutionen 1848. Han studerade 1855-1861 vid Konstakademien i Stockholm. 1862 besökte Rosen världsutställningen i London där han lärde känna belgaren Henri Leys' arbeten, målningar med scener från medeltiden och renässansen målade i ålderdomlig stil. Dessa verk gjorde ett stort intryck på von Rosen. Han skrev själv Stående hvarje dag i flere timmar, försjunken i åskådandet af dessa om en snart sagdt öfvermänsklig intuition vittnande bilder, som likväl flertalet i den stora hopen med likgiltighet skred förbi, drömde jag mig tillbaka in i en hänsvunnen tid och för mina yttre ögon försvann hela den öfriga utställningen, den omgifvande mängden, ja hela den existerande verlden! Då jag lemnade London, var jag på 14 dagar vorden 300 år äldre. Rosen uppsökte följande året mästaren i Antwerpen och tillbringade en tid i hans umgänge och i hans atelje. Återkommen till Sverige, inspirerad av mötet, målade han Sten Sture d.ä. intåg i Stockholm. Den medeltida stadsmiljön med det noggranna återgivandet av stenläggningen och den närmast osannolika rikedomen på byggnadsdetaljer känns igen från Leys målningar. von Rosen belönades med kunglig medalj för målningen, och blev hyllad och uppskattad av Oscar II på grund av bildspråket, som i hög grad uttryckte den oscarianska epokens ideal. Samma år begav han sig ut på resa och besökte Egypten, Palestina, Syrien, Osmanska riket, Grekland och Ungern där han studerade måleri. 1866 vistades han ett år i Rom och vistades sedan åter hos Leys fram till dennes död 1869. Därefter studerade han i Menchen under Karl Piloty och reste sedan vidare till Italien innan han återkom till Sverige 1871. Efter hemkomsten målade han Erik XIV och Karin Månsdotter. 1872 blev han ledamot av Konstakademien, 1874 blev han vice professor, 1879 kammarherre och 1880 professor i figurteckning och målning. 1881-1887 samt 1893-1899 var han direktör för Akademins läroverk. 1892-1900 var han även ordförande i Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet, numera Djurens Rätt. Han avled 1923 och förblev ogift under hela sitt liv.
Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved