Sandro Botticelli
Sandro Botticelli's Oil Paintings
Sandro Botticelli Museum
c. 1445 – May 17, 1510. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Sandro Botticelli.org, welcome & enjoy!
Sandro Botticelli.org
 


Here are all the paintings of fritz von dardel 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
68374 akvarellen av gatulivet pakornhamnstorg i stockholm fritz von dardel akvarellen av gatulivet pakornhamnstorg i stockholm 1852 se
71256 artur hazelius tigger pengxr till nordiska fritz von dardel artur hazelius tigger pengxr till nordiska se
68668 Josephine in Stockholm, September fritz von dardel Josephine in Stockholm, September Coronation of king Oscar I and queen Josephine in Stockholm, September 28, 1844. The queen is surrounded to the right by his excellency Carl Axel Löwenhielm and to the left by his excellency Carl de Geer
98170 Pariser Buchermarkt fritz von dardel Pariser Buchermarkt 1911 Medium oil on canvas Dimensions 56 x 44 cm cyf
68667 Skeppsbron vid Gustav IIIs staty fritz von dardel Skeppsbron vid Gustav IIIs staty Fritz von Dardel-Skeppsbron vid Gustav IIIs staty-1860

fritz von dardel
Fritz Ludvig von Dardel, född den 24 mars 1817 i Neuchâtel, död den 27 maj 1901 i Stockholm, var en schweiziskfödd svensk överintendent, militär, målare och tecknare. Fritz von Dardel var son till godsägaren Georges-Alexandre von Dardel och grevinnan Hedvig Sofia Charlotta Amalia Lewenhaupt. Han var gift med friherrinnan Augusta Silfverschiöld. Släkten von Dardel kommer från Schweiz och adlades i Sverige 1810. Von Dardel blev vid sexton års ålder konstapelkadett vid Vendes artilleriregemente, 1837 underlöjtnant vid Svea livgarde och avancerade till överstelöjtnant i armen 1862. Han blev 1850 adjutant hos kronprinsen och sedan hos Karl XV. Von Dardel var 1858-62 militärattach?? i Paris samt blev 1864 kabinettskammarherre hos Karl XV och samma år överintendent och ordföranden i Akademin för de fria konsterna, av vilken han 1861 invalts till hedersledamot. Dessutom var han ordförande i Nationalmuseums nämnd i 25 år (1867-92). Vid flera konstutställningar i Europa (1867, 1871, 1873 och 1878) samt i Philadelphia (1876) var han juryman. Själv hade von Dardel bedrivit studier på L??on Cogniets och E. Lamis ateljeer i Paris. Fritz von Dardel tillhörde Karl XV:s intima krets och har gjort ett flertal dråpliga, akvarellerade teckningar av personer och händelser vid hovet eller under kungens resor, vidare folklivsbilder samt litografier. Hans dagböcker (se nedan) som utgavs postumt är skrivna på franska och översatta och redigerade av hans söner.
Sandro Botticelli
All the Sandro Botticelli's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved